Monthly Archives: Tháng Một 2013

Linh đạo dòng Xitô

LINH ĐẠO DÒNG XITÔ Louis Gonzaga Hoàng Luật, OC. Ignatio Trần Thanh Toàn, OC. DẪN NHẬP Có thể nói, mỗi linh đạo ra đời là một lời đáp trả cho những vấn đề của thời đại. Linh đạo ấy muốn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?