Monthly Archives: Tháng Sáu 2013

Thông báo về buổi lễ kết thúc giai đoạn điều tra cấp giáo phận án phong chân phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận

ROMA. Ngày 5-7-2013, ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Roma, sẽ chủ tọa buổi lễ kết thúc cuộc điều tra ở cấp Giáo phận trong án phong chân phước cho vị Tôi Tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Phanxicô … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Một chút tâm tình mở lối …

Xin chúc quý Đức Viện Phụ, Quý Cha, Quý thầy, quý nữ tu… Cùng quý ACE Cựu Đệ Tử của Hội dòng XiTô tràn đầy niềm vui ơn Chúa. Chúng ta cùng xác tín rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cầu Thang Thánh Giuse.

ccshueTôi theo nhóm người trượt tuyết ngày 31/12/2011 từ Dallas trực chỉ hướng tây bắc tới thành phố Santa Fe, tiểu bang New Mexico, với chủ đích là kiểm chứng ‘Cầu thang Thánh Giuse’ tại nguyện đường Loretta.

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Phép lạ Mình Thánh Chuá

Tôi nhận được 1 tài liệu rất hay về phép lạ Mình Thánh Chúa xảy ra khi ĐGH Fransico đang làm Giám mục tại Buenos Aires.

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

DÒNG XITÔ THÁNH GIA VIỆT NAM (S.O.C.: SANCTUS ORDO CISTERCIANUS – ST. ORDER OF CISTERCIANS)

  Click here to view the original image of 650x121px. Lược sử: Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, xuất phát từ đan viện Phước Sơn, do cha Henri Denis (tên dòng của cha là Benoit Thuận) sáng lập ngày 15-8-1918 … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đức Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng – Người con ưu tú của Giáo Xứ Thánh Mẫu

Posted by Giáo Xứ Thánh Mẫu BC Giáo xứ Thánh Mẫu là một mảnh đất phì nhiêu và màu mỡ. Tại chính quê hương này đã sinh ra cho Giáo Hội và Đất nước khá nhiều những người con ứu tú.

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Cọp nhớ núi Phước

Bao nhiêu năm rồi nay nhớ về núi Phước. Nhớ rừng thiêng, nước độc nhớ rừng xanh, Chốn hùm thiêng nhớ hùng vĩ đại ngàn., Nhớ suối reo ta lẫm liệt dưới bình minh.

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?