Monthly Archives: Tháng Ba 2015

Tại làm sao Chúa chết?

Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật Lễ Lá – năm B (Mc 14, 1-72 ; 15,1- 47) Sau khi đọc bài tường thuật đầy đủ về cuộc Thương Khó của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Chúa làm phép lạ nhãn tiền qua Đức Thánh Cha Phanxicô

Chúa làm phép lạ nhãn tiền qua Đức Thánh Cha Phanxicô Máu đông đặc của Thánh Januarius đã biến sang thể lỏng trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Mừng Chúa Phục Sinh

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?