Monthly Archives: Tháng Năm 2015

GIA-ĐÌNH XITO PHƯỚC- SƠN CHÚC MỪNG

Kính thưa Quý Đức Viện Phụ, Quý Cha, Quý Đan-Sỹ và Quý Anh Chị Cựu Xito Phước-Sơn, Gia đình Cựu Xito Phước-Sơn Hải Ngoại mới nhận được tin vui từ Anh Chị Nguyễn Hiến Pháp, Cựu Xito Phuớc-Sơn chuyển đến: … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THƯ MỜI

Kính thưa Quý Cha và Quý Anh Cựu Xito Phước-Sơn HN, Nhân dịp Lễ Thụ-phong của cháu Nguyễn Tiên Giang vào lúc 2:00 chiều Ngày 23 Tháng 5, Năm 2015 tại Thánh đường the Holy Spirit at Techny 2001 Waukegan … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?