Monthly Archives: Tháng Năm 2016

Bill Gates tiết lộ: Tin Chúa là khôn ngoan

Bill Gates, the richest man in the world, revealed in a recent interview: “It makes sense to believe in God”, and “it’s at least a moral belief”. Such a declaration by one of the most famous men in the world … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?