Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Thánh Lễ Chúc Phong Viện Mẫu Tiên Khởi Maria Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc

Hôm nay, 14 tháng 8, niềm vui của Giáo Hội Việt Nam, Giáo Phận Xuân Lộc và cách riêng Hội Dòng Xitô Việt Nam bởi lẽ hôm nay Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước chính thức được nâng lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nữ ĐV Vĩnh Phước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?