Monthly Archives: Tháng Chín 2016

Đan viện Châu Sơn Nho Quan mừng 80 năm Thành lập

NHO QUAN – Ngày 8/9/2016, cùng với Giáo Hội hoàn vũ mừng kính trọng thể Lễ Sinh Nhật Đức Maria, Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Nho Quan cũng mừng sinh nhật 80 năm thành lập Đan viện

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | 1 phản hồi