Monthly Archives: Tháng Chín 2017

Vị mục tử biến mình thành cây sáo

“Nếu một bài hát nào đó của tôi, cho dẫu rất nhỏ bé đơn sơ nhưng giúp cho một tâm hồn yêu mến Chúa hơn, cũng là phần thưởng lớn lao rồi!”,

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, ĐV Thiên Phước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

THẦY DÒNG XITÔ

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?