Category Archives: ĐV Châu Sơn (Đơn Dương)

BƯỚC CHÂN TRUYỀN GIÁO

  Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long Cách đây hơn 400 năm các vị Thừa Sai từ Âu Châu, nước Pháp, Ý, Tây ban Nha, Bồ đào Nha, vượt biển mang hạt giống Tin Mừng của Chúa vào quê hương đất … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẠI CƯƠNG LỊCH SỬ DÒNG XITÔ

1. ĐAN TU TRÀO TÂY PHƯƠNG VÀ THÁNH BIỂN ĐỨC                       Theo Tu luật thánh Biển Đức, tâm điểm đời sống đan tu là thi hành việc Chúa, đó là cử hành các giờ kinh phụng vụ (bảy lần ban … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Bước chân truyền giáo

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long Cách đây hơn 400 năm các vị Thừa Sai từ Âu Châu, nước Pháp, Ý, Tây ban Nha, Bồ đào Nha, vượt biển mang hạt giống Tin Mừng của Chúa vào quê hương đất nước … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

NHỚ VỀ ĐỨC VIỆN PHỤ STÊPHANÔ TRẦN NGỌC HOÀNG

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2012, kỷ niệm tròn 4 năm ngày Đức viện phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng, nguyên bề trên Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn Đơn Dương, được Chúa gọi về, bên cạnh những suy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về Châu Sơn Đơn Dương một ngày

Xuôi theo con đường Đi về Đà Lạt, du khách muốn biết thêm về dòng Xitô. Cũng nên dừng chân  ngay ngã ba Finôm Đức Trọng rẽ về huyện Đơn Dương , theo đường dài tỉnh lộ sâu hun hút … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đức Viện Phụ Stephano Trần Ngọc Hoàng – Người con ưu tú của Giáo Xứ Thánh Mẫu

Posted by Giáo Xứ Thánh Mẫu BC Giáo xứ Thánh Mẫu là một mảnh đất phì nhiêu và màu mỡ. Tại chính quê hương này đã sinh ra cho Giáo Hội và Đất nước khá nhiều những người con ứu tú.

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Lược sử ĐAN VIỆN CHÂU SƠN ĐƠN DƯƠNG

  Theo ý định yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa, Cha đáng kính Henri Denis Benoit, đấng sáng lập hội Dòng Xitô (Citeaux) Thánh Gia Việt Nam, đã được Thiên Chúa kêu gọi, gia nhập hội Thừa Sai (MEP) … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Châu Sơn (Đơn Dương) | Bạn nghĩ gì về bài viết này?