Category Archives: ĐV Phước Vĩnh

Vài hình ảnh Đan viện Xitô Phước Vĩnh

Vài hình ảnh Đan viện Xitô Phước Vĩnh Trang facebook:https://www.facebook.com/%C4%90an-Vi%E1%BB%87n-XiT%C3%B4-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-V%C4%A9nh-484291951634802/ Trang facebook:https://www.facebook.com/%C4%90an-Vi%E1%BB%87n-XiT%C3%B4-Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc-V%C4%A9nh-484291951634802/

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, ĐV Phước Vĩnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Về Phước Vĩnh

Mừng Ngọc Khánh Khấn Dòng Cha M.Gregorio Đào Trọng Thanh. Mừng Kim Khánh Khấn Dòng Cha M.Augustino Lê Trọng Hồng Cha M.Phaolo-Tịnh Nguyễn Tuyên Phương 12.4.2012

Đăng tải tại ĐV Phước Vĩnh | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

LƯỢC SỬ ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC VĨNH.

Đan viện Thánh Mẫu Phước Vĩnh xuất phát từ Đan viện Nhà Mẹ Phước Sơn năm 1975, nên có nhiều nội dung chung, xin tham khảo ở bài viết về Đan viện Phước Sơn. Ở đây chúng con xin được … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Phước Vĩnh | Thẻ | 1 phản hồi

Ðan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Vĩnh

Đan Viện Xitô Phước Vĩnh Thành lập ngày 24 tháng 06 năm 1975. Bổn Mạng ngày 15.08 hằng năm. Đan Viện Xitô T.M. Phước Vĩnh (Ấp Thôn Rôn, Vĩnh Kim, Cầu Ngang, Trà Vinh) – Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Phước Vĩnh | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?