Category Archives: Nữ ĐV Vĩnh Phước

Thánh Lễ Chúc Phong Viện Mẫu Tiên Khởi Maria Gioan Thánh Giá Phạm Ghy Tạc

Hôm nay, 14 tháng 8, niềm vui của Giáo Hội Việt Nam, Giáo Phận Xuân Lộc và cách riêng Hội Dòng Xitô Việt Nam bởi lẽ hôm nay Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước chính thức được nâng lên … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nữ ĐV Vĩnh Phước | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Thánh Lễ Tạ Ơn Nữ Đan Viện Xitô Vĩnh Phước

  Lược sử: Nữ đan viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước được thiết lập tại Bàu Sen, Phước Lý, năm 1972, do quyết định của Tổng hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, với sự chấp thuận của Đức giám … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Nữ ĐV Vĩnh Phước | Thẻ | 5 phản hồi