Tag Archives: ĐV Phước Lý

Vài nét về Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

  -VietCatholic News (10 Dec 2009 10:50)Nhân dịp mừng Ngọc Khánh thành lập dòng, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, với niềm tri ân các bậc tiền bối và quý vị ân nhân đã góp phần gầy dựng và … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Phước Lý | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Vài nét về Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

BY: HIỀN LÂM-Nhân dịp mừng Ngọc Khánh thành lập dòng, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, với niềm tri ân các bậc tiền bối và quý vị ân nhân đã góp phần gầy dựng và phát triển Đan Viện … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Phước Lý | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Phước Lý

Hình ảnh | Posted on by | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?