Tag Archives: nữ tu xitô

BÀ TÁM DUNG, NGƯỜI NỮ TU LẬP DÒNG PHƯỚC LÝ

Lê Bảo Tịnh xin gửi đến quý độc giả bốn phương ít dòng chia sẻ về một người phụ nữ đã đóng góp nhiều công lao với Dòng Xitô Phước Lý từ thưở sơ khai mới lập dòng. Theo như … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại ĐV Phước Lý | Thẻ , | %(count) bình luận