Tag Archives: Xitô Notre Dame Fatima

Những mùa xuân Xitô

Vườn hoa tu viện Notre Dame de Fatima  Theo dòng lịch sử, dẫu cho thời cuộc đẩy đưa, thế sự xoay vần và dấu vết thời gian có làm  bạc phai nhiều màu áo, Mái nhà Xitô vẫn là vườn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?