Monthly Archives: Tháng Sáu 2015

Sống như Thiên Thần của Thiên Chúa

Theo quan niệm Phật giáo nói từ hàng nghìn năm trước, rằng mọi sinh vật sống, kể cả cỏ cây hoa lá, đều có phần hồn và phải được đối xử bình đẳng, đã được một giáo sư bác sĩ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam | Bạn nghĩ gì về bài viết này?