Category Archives: ĐV nữ Xitô Phước Hải

PHỤC VỤ CHÚA KITÔ TRONG MỌI NGƯỜI: NỮ ĐAN VIỆN XITÔ PHƯỚC HẢI

Cổng vào Tu viện (hình1) Quả là một dấu hiệu tốt lành  vào thời điểm này, Mùa Chay Thánh đang bắt đầu . Mùa nối kết lòng sám hối của con người đối với Thiên Chúa. Theo thuờng lệ, cứ … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, ĐV nữ Xitô Phước Hải | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Hình ảnh Nữ ĐV Xitô Phước Hải

Đăng tải tại ĐV nữ Xitô Phước Hải | Bạn nghĩ gì về bài viết này?