Category Archives: Notre dame Fatima Thụy Sĩ

MỘT THOÁNG NHÌN VỀ DĨ VÃNG

BY: F.M VINZENZ TRẦN VĂN BẰNG (Mừng Cộng Đoàn Xitô Việt Nam / Orsonnens, Thụy Sĩ) Năm nay Cộng đoàn Đan viện Xitô Đức Mẹ Fatima/ Orson-nens, Thụy Sĩ, mừng 25 năm Thành lập. Đây là một dịp vui, là … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những mùa xuân Xitô

Vườn hoa tu viện Notre Dame de Fatima  Theo dòng lịch sử, dẫu cho thời cuộc đẩy đưa, thế sự xoay vần và dấu vết thời gian có làm  bạc phai nhiều màu áo, Mái nhà Xitô vẫn là vườn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Những anh em đến từ Việt Nam

Đan viện Xitô Đức Mẹ Fatima, tại Orsonnens, là một trong những dòng mới nhất của Thụy Sĩ, với Hauterive nơi nhịp sống dòng Xitô đang họat động. Gồm 18 anh em từ Việt Nam. Cùng nhập vào một cộng … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đan viện Xitô Notre Dame Fatima

  Cha Ephrem Lê Hữu Tú Bề trên Notre Dame Fatima   MỘT THOÁNG NHÌN VỀ DĨ VÃNG (Mừng Cộng Đoàn Xitô Việt Nam / Orsonnens, Thụy Sĩ) Năm nay Cộng đoàn Đan viện Xitô Đức Mẹ Fatima/ Orson-nens, Thụy … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Đan viện Xitô Fatima Thụy Sĩ

Các Linh mục sinh viên Việt Nam du học Pháp tĩnh tâm tại Thụy Sĩ Các linh mục sinh viên là những người con ưu tú được tuyển chọn đi du học. Gọi là ưu tú, nhưng thực sự không … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Notre dame Fatima Thụy Sĩ | Thẻ | Bạn nghĩ gì về bài viết này?